PARTNER SERWISU:

WP Money

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości.


Pracownie Orange to multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Są miejscem, w którym poprzez twórcze inicjatywy, zachęcamy społeczności lokalne do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

Wypełnij wniosek i stwórz multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości.

Wypełnienie formularza średnio trwa 20-25 minut, więc zarezerwuj odpowiednią ilość czasu. Upewnij się również, że posiadasz niezbędne do wypełnienia formularza załączniki i dokumenty. Jeśli przerwiesz wypełnianie wniosku, informacje nie zostaną zapisane.


ZASADY:

Wniosek składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa)  

W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami.

Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją.

Aby poprawnie złożyć wniosek, wszystkie obowiązkowe pola poniższego formularza muszą być prawidłowo wypełnione. Za elementy nieobowiązkowe przyznajemy dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na założenie Pracowni Orange w Waszej miejscowości.

Jeżeli nie przygotowałeś jeszcze któregoś z wymienionych dokumentów, poniżej znajdziesz wzory do pobrania.

Chcesz sprawdzić, jak wygląda wniosek? Pobierz wersję poglądową i przygotuj się do wypełnienia formularza on-line tu.

Spokojnie, zgłoszenia do projektu nadsyłać można do 15 września 2017.


LISTA DOKUMENTÓW
niezbędnych do wypełnienia formularza:

Skompletuj liste dokumentów niezbednych do wypełnienia formularza  

LISTA DOKUMENTÓW
nieobowiązkowych:

Lista dokumentów nieobowiązkowych  

Macie pytania? Czekamy na Was po adresem e-mail: rekrutacja@pracownieorange.pl,
lub pod numerem 518 541 846