PARTNER SERWISU:

WP Money

Dobrzyca

ul. Parkowa 1 63-330 Dobrzyca, wielkopolskie

Liczba głosów

891

Pomysł na działanie Pracowni

Pracownia ma zapewnić dzieciom i młodzieży spędzenie czasu w sposób aktywny i twórczy dla ich rozwoju, który byłby pobudzany przez kontakt z literaturą i działaniami artystycznymi. Młodzi ludzie będą umiejętnie korzystać z zasobów Internetu. Komputer ma nie tylko służyć rozrywce, ale przede wszystkim być narzędziem wspomagającym proces uczenia. Zadaniem świetlicy będzie rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży nowych pasji związanych z fotografią, nabycie nowych umiejętności i poznanie tajników fotografii. Bliskie sąsiedztwo biblioteki szkolnej spowoduje, że wśród bywalców Pracowni zostaną zaszczepione nawyki czytelnicze i rozbudzona zostanie potrzeba obcowania z literaturą. Poprzez cotygodniowe seanse filmowe nastąpi zwiększenie wiedzy na temat kina ambitnego i poprawa umiejętności dyskusji. Działania w Pracowni przełożą się także na integrację międzypokoleniową, popularyzację tradycji i kultury regionu oraz obrzędów świątecznych, a także rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem.

Dobrzyca

Hasło Pracowni

Pracownia Orange w Dobrzycy. Zabawa-Nauka-Rozwój. Razem możemy więcej!

Macie pytania? Czekamy na Was po adresem e-mail: rekrutacja@pracownieorange.pl,
lub pod numerem 518 541 846